ADBB – Barnets følelsesmæssige- og socialeudvikling

Hvad er ADBB – Barnets følelsesmæssige- og socialeudvikling

I Hjørring Kommune anvender sundhedsplejersken ADBB til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling. ADBB er en evidensbaseret metode. Vi bruger den til at observere den sociale og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

Sundhedsplejersken anvender ADBB til at se på, hvordan jeres barn søger kontakt. Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejerskens vurdering af barnets udvikling.
ADBB indgår i hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling. Vi ser på barnets samspil med jer, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Barnets følelsesmæssige og sociale udvikling
Dit barn trives følelsesmæssigt og socialt, hvis barnet kan danne nære og trygge relationer, hvis det udforsker sine omgivelser og hvis det lærer nyt.

Tegnene på social og følelsesmæssig trivsel hos dit barn:
• Dit barn viser udenpå, hvordan det har indeni, med udtryk for vrede, glæde, at være  ked af det osv.
• Barnet reagerer positivt på berøring, forskellige ansigtsudtryk og andre former for kontakt.
• Dit barn er nysgerrig og interesseret.
• At du og andre nære voksne for det meste oplever, at have et positivt samvær med dit barn.

Som forældre kan du give dit barn gode rammer, som fremmer barnets trivsel. Det gør du ved, at aflæse dit barns behov og tilpasse dine forventninger og krav til barnets alderstrin og forudsætninger.

Sådan stimulerer du dit barns trivsel
• Sæt ord på hvad dit barn gør, hvad dit barn kigger på, hvilke følelser det viser.
• Forbered dit barn på, hvad der skal ske
• Fortæl, hvad du selv gør.
• Giv plads til; at dit barn svarer.
• Vær rolig, selv om dit barn er uroligt.