Coronavirus kan påvirke besøg til spæd- og småbørns forældre, skolearbejdet og forældrekurser

På grund af COVID-19 – coronavirus arbejder sundhedsplejen med nedsat serviceniveau.

Spæd- og småbørn.
Alle spædbørns familier tilbydes hjemmebesøg omkring 3-5 dage efter udskrivelse fra sygehus, samt igen omkring barnets 7-14 levedøgn, samt konsultation i barnets 3-4 leveuge, hjemmebesøg/konsultation ved barnets 2, 4, 6 og 8 levemåned.

Der kan tilbydes individuelle aftaler vis I som forældre oplever behov herfor.
Alle sundhedsplejersker kan altid kontaktes på telefon, facetime eller skype.

Forældrekurserne starter virtuel undervisning af nye hold fra medio Januar 2021. Tilmeldingen foretages på Sundhedsplejens hjemmeside under  ”Tilmelding til Forælder kurset -En god start sammen”.


Skole.
Sundhedspleje dvs. vejledning, undervisning og undersøgelse af skolebørn vil som udgangspunkt blive foretaget som tidligere ud fra sundhedsplejens servicemål med den forudsætning at eleverne fysisk er tilstede på skolerne. Sundhedsplejens følger Sundhedsstyrelsens vejledning og anbefalinger på området.

Hvis I som forældre har brug for råd eller vejledning fra sundhedsplejen er i meget velkomne til telefonisk at kontakte den sundhedsplejerske, der er tilknyttet barnets skole.