Coronavirus påvirker besøg og forældrekurser

På grund af COVID-19 - coronavirus arbejder sundhedsplejen med nedsat service. Hvilket betyder, at vi ser os nødsaget til at aflyse en del besøg indenfor de næste uger.

Alle familier der bliver berørt, vil blive telefonisk kontaktet af en sundhedsplejerske, hvor der ligeledes kan gives råd og vejledning.

Alle sundhedsplejersker kan kontaktes de næste uger på telefon, facetime eller skype, hvis der er behov for råd eller vejledning.

Forældrekurserne aflyses indtil d. 1. juni 2020. De aflyste kursusgange indhentes ikke efterfølgende. Vi modtager forsat meget gerne tilmeldinger.