Coronavirus påvirker besøg til spæd- og småbørns forældre, skolearbejdet og forældrekurser

På grund af COVID-19 – coronavirus arbejder sundhedsplejen med nedsat serviceniveau.

Spæd- og småbørn.
Alle spædbørns familier tilbydes hjemmebesøg omkring 3-5 dage efter udskrivelse fra sygehus, samt igen omkring barnets 7-14 levedøgn, samt konsultation i barnets 3-4 leveuge, hjemmebesøg/konsultation ved barnets 2, 4, 6 og 8 levemåned.

Der kan tilbydes individuelle aftaler vis I som forældre oplever behov herfor.
Alle sundhedsplejersker kan altid kontaktes på telefon, facetime eller skype.

Forældrekurserne aflyses indtil d. 1. sept. 2020. De aflyste kursusgange indhentes ikke efterfølgende. Vi modtager forsat meget gerne tilmeldinger.

Skole.
Sundhedspleje dvs. vejledning, undervisning og undersøgelser af skoleelever vil som udgangspunkt ikke blive foretaget. Hvis I som forældre har brug for råd eller vejledning fra sundhedsplejen er i meget velkomne til telefonisk at kontakte den sundhedsplejerske, der er tilknyttet barnets skole.