Kontakt

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion.

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til jer som familie med nyfødte børn, småbørn og skolebørn.
Vi tilbyder jer blandt andet besøg i hjemmet, telefonrådgivning og konsulentfunktion

Fra skolestart til og med 9. kl. har alle elever kontakt med sundhedsplejersken på skolen på udvalgte klassetrin.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en omfattende videreuddannelse indenfor børne- og familieområdet.