Skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder undersøgelser og sundhedssamtaler til alle skolebørn fra 0. – 9. klasse.

Alle skoler i Hjørring Kommune  har tilknyttet en sundhedsplejerske.

 Find din skolesundhedsplejerske her

Sundhedsplejersken tilbyder råd og vejledning til skolebørn og deres familie igennem samtaler, undersøgelser, undervisning, telefonrådgivning. Børn og forældre har mulighed for at henvende sig til sundhedsplejersken med spørgsmål.

 

Børnehaveklasse

I løbet af børnehaveklassen inviterer sundhedsplejersken dig og dit barn til samtale og undersøgelse.

Inden samtalen udfører sundhedsplejersken høre- og synsprøve, en motorisk screening samt måler højde og vægt.

Til samtalen har sundhedsplejersken fokus på:

 • dit barns helbred, trivsel og skoleparathed
 • dit barns fysiske og psykiske udvikling
 • dit barns sociale liv og fritidsinteresser
 • aktuelle problemstillinger
   

Samtalen kan indeholde:

 • skolestart
 • trivsel i skole
 • hjem og fritid
 • kost, motion
 • søvn
 • helbred,
 • sundhed og sygdom,
 • hygiejne
 • andet som kan være relevant for jeres familie.

 

1. klasse

Sundhedssamtale og Hygiejne Café

Sundhedssamtale
I 1. klasse bliver børnene målt og vejet. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes ud fra en sundhedssamtale mellem barn og sundhedsplejerske. Forældre er meget velkomne til at deltage.

Hygiejne Café
Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om håndhygiejne og smittespredning. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Hygiejne Café” består af følgende emner:

 • Viden om synligt og usynligt snavs
 • Smittespredning
 • Håndvask
 • Rollespil og sange

Ved "Hygiejne Café" er der forkus på

 • at udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer i forhold til smittespredning og håndvask
 • at støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Hygiejne Caféen foregår i et samarbejde mellem sundhedsplejerske og klasselærer.

 

2. klasse

"Dreng og pige, hvad vil det sige?” – undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2. klasse.

Gennem pædagogiske aktiviteter får eleverne en oplevelse af, at det er godt at være den, de nu er.
Med små øvelser ønsker vi at styrke elevernes selvaccept og kønsopfattelse. 

Dreng og pige, hvad vil det sige?” består af følgende emner

 • Mimeleg (øvelse i at tænke positivt om hinanden)
 • Hvordan kender vi forskel på hinanden – udenpå?
 • Hvordan ser vi ud? – Lighed og forskelle
 • Hvordan oplever jeg en følelse? – min følelse er altid rigtig

Ved ”Dreng og pige, hvad vil det sige?” er der fokus på 

 • At styrke barnets identitet – HVEM ER JEG?
 • At børnene får tid til at fordybe sig i, at der er 2 køn
 • At børnene får viden om anatomien hos henholdsvis drenge og piger
 • At børnene lærer at anerkende og respektere oplevelsen følelser

Temaet foregår i et samarbejde mellem sundshedsplejerske og klasselærer.

 

3. klasse

Sundhedsplejersken underviser i Mad og Krop

Sudhedplejersken kommer ind på emner som:

 • Hvad består kroppen af?
 • Hvad er sund mad?
 • Mad, der mætter
 • Sund madpakke
 • Gode ideer til bevægelse

 

I løbet af 3. klasse indkalder sundhedsplejersken eleven til måling af højden og vejning.

4. klasse

Tøsesnak for pigerne.

Tøsesnak handler om de første tegn på pubertet og om at få menstruation.

Fokus i snakken er

 • at pigerne får viden om kroppens udvikling og redskaber til at håndtere de forandringer, der sker i puberteten.

Vi udleverer en pjece til pigerne.
Snakken foregår i klassen mellem pigerne og sundhedsplejersken.

5. klasse

Når børn kommer i puberteten, sker der en hastig udvikling på forskellige områder.

Sundhedsplejersken tilbyder både piger og drenge i 5 klasse undervisning i pubertet.

Undervisningen kan berøre en række forskellige emner inden for området. Det kan f.eks. være:

 • kroppens fysiske og psykiske udvikling – især pubertet
 • selvværd
 • at sige til og fra
 • gruppetilhørsforhold


Igennem undervisningen får eleverne relevant viden, der gør dem bedre i stand til at træffe valg i forhold til deres egen sundhed og trivsel.

6. klasse

Hvad er et godt og et sundt liv for dig?

Sundhedsplejerskens undervisning i 6. klasse  har fokus på det gode og sunde liv.

Her bliver holdninger og myter om, hvad et godt og sundt liv er, afprøvet.

Eleverne bliver delt i små grupper, og vi indbyder til en snak om opfattelse af det gode og sunde liv.

I løbet af 6. klasse indkalder sundhedsplejersken eleven til måling af højden og vejningen ligesom sundhedsplejersken foretager en synstest af eleven.

7. klasse

Sundhedsplejersken underviser i pubertet og pubertesudvikling.

Den hastige pubertetsudvikling fortsætter.

Derfor fokuserer vi igen undervisningen på pubertet, men med følgende punkter

 • Kroppen

 • Venner

 • Kærester

 • Følelser og selvværd

8. klasse

Sundhedsplejersken kommer på besøg i klassen for at introducere eleverne til den individuelle samtale om den unges trivsel, sundhed og helbred.

Sundhedsplejersken tilbyder ved samtalen

 • At måle højde og vægt
 • At lave syns- og høreprøve
 • At lave farvesynstest, hvis den unges erhvervsønske kræver fuld farvesyn

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som 

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Helbred i forhold til erhvervsvalg
 • Sundheds- og risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol og andre rusmidler
 • Prævention og seksuel sundhed
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen


Undersøgelsen og samtalen har fokus på

 • Elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

 

9. klasse

Sund og sikker sex - hvad er det? Et tilbud om 5 lektioners seksuelundervisning til 9. klasse.

Team Sund og Sikker Sex fra Sundhedsplejen tilbyder at undervise folkeskolens 9. klasser i seksuel sundhed. Undervisningen foregår i dialog med de unge, hvor vi kommer ind på en række forskellige emner af relevans for unges seksualitet.

Undervisningen varer 5 lektioner i alt og foregår i dialog med de unge, hvor vi kommer ind på en række forskellige emner af relevans for unges seksualitet.
Det er skolen, der tilmelder de enkelte klasser.
Blandt andet underviser sundhedsplejersken om sexsygdomme, samt hvordan man undgår dem.

Der bliver blandt andet talt om emner som hensigtsmæssig prævention, risikoen for graviditet, abort, porno på nettet, forskellig kønsopfattelse, forskellige former for sex samt unges seksuelle rettigheder.

I løbet af undervisningen kommer sundhedsplejersken desuden ind på centrale emner omkring kæresteliv samt sex og følelser. I forbindelse med de forskellige emner opfordres de unge til at diskutere konkrete cases, f.eks. omhandlende brugen af kondom eller personlige grænser.

Igennem den øgede viden om sex og prævention giver undervisningen de unge bedre redskaber til at foretage hensigtsmæssige valg i forhold til deres egen seksualitet.

I forbindelse med de forskellige emner opfordres de unge til at diskutere konkrete cases, f.eks. omhandlende brugen af kondom eller personlige grænser.

Find pjecen Sund og Sikke sex her

Kontakt Team Sund og Sikker sex