1. klasse

Sundhedssamtale og Hygiejne Café

Sundhedssamtale
I 1. klasse bliver børnene målt og vejet. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes ud fra en sundhedssamtale mellem barn og sundhedsplejerske. Forældre er meget velkomne til at deltage.

Hygiejne Café
Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om håndhygiejne og smittespredning. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Hygiejne Café” består af følgende emner:

  • Viden om synligt og usynligt snavs
  • Smittespredning
  • Håndvask
  • Rollespil og sange

Ved "Hygiejne Café" er der forkus på

  • at udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer i forhold til smittespredning og håndvask
  • at støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Hygiejne Caféen foregår i et samarbejde mellem sundhedsplejerske og klasselærer.