5. klasse

Når børn kommer i puberteten, sker der en hastig udvikling på forskellige områder.

Sundhedsplejersken tilbyder både piger og drenge i 5 klasse undervisning i pubertet.

Undervisningen kan berøre en række forskellige emner inden for området. Det kan f.eks. være:

  • kroppens fysiske og psykiske udvikling – især pubertet
  • selvværd
  • at sige til og fra
  • gruppetilhørsforhold


Igennem undervisningen får eleverne relevant viden, der gør dem bedre i stand til at træffe valg i forhold til deres egen sundhed og trivsel.