Spæd- og småbørn

Sundhedsplejersken giver dig råd og vejledning i dit eget hjem om dit barns og din families sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersken lytter og taler med jer om de emner, der er vigtige for netop jeres familie.

Sundhedsplejen tilbyder jer en kombination af hjemmebesøg og spædbørnsgrupper.

Hjemmebesøg

I de første måneder af jeres barns liv og indtil barnet er 8-10 måneder kommer en sundhedsplejerske på besøg hjemme hos jer. Sundhedsplejersken undersøger jeres barn og taler med jer om livet med et lille barn.

Når jeres barn er ca. 2 måneder, tilbyder sundhedsplejersken under et af besøgene hjemme hos jer, at I kan udfylde et spørgeskema med fokus på familiens psykiske trivsel.

Sundhedsplejen anbefaler, at begge forældre deltager

Konsultation

Efter de første besøg hjemme hos jer tilbyder Sundhedsplejen jer at komme i konsultation hos sundhedsplejersken.
Konsultationen afholdes et bestemt sted i jeres nærområde. I bliver tilbudt konsultation når jeres barn er 2-4 uger, 2-5 måneder og 5-7 måneder.

I konsultationen kan I snakke om aktuelle udfordringer og jeres barn bliver undersøgt.

Hvornår kan du kontakte din sundhedsplejerske?

Du kan kontakte sundhedsplejersken, når du har brug for vejledning ud over de planlagte konsultationer. 

Pjecer til dig med spæd- og småbørn