Hjemmebesøg

I de første måneder af jeres barns liv og indtil barnet er 8-10 måneder kommer en sundhedsplejerske på besøg hjemme hos jer. Sundhedsplejersken undersøger jeres barn og taler med jer om livet med et lille barn.

Når jeres barn er ca. 2, 4 og 8 måneder, tilbyder sundhedsplejersken besøg hjemme hos jer.

Ved hjemmebesøget undersøger sundhedsplejersken dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling på linje med barnets øvrige udviklingspunkter. Vi ser på barnets samspil med jer, og på hvordan dit barn søger kontakt til sundhedsplejersken.

Ved besøget hjemme hos jer, når barnet er ca. 2 måneder, tilbyder sundhedsplejersken, at I kan udfylde et spørgeskema med fokus på familiens psykiske trivsel. Sundhedsplejen anbefaler, at begge forældre deltager.