Hjemmebesøg

I de første måneder af jeres barns liv og indtil barnet er 8-10 måneder kommer en sundhedsplejerske på besøg hjemme hos jer. Sundhedsplejersken undersøger jeres barn og taler med jer om livet med et lille barn.

Når jeres barn er ca. 2, 4 og 8 måneder, tilbyder sundhedsplejersken besøg hjemme hos jer.

Ved besøget hjemme hos jer, når barnet er ca. 2 måneder, tilbyder sundhedsplejersken, at I kan udfylde et spørgeskema med fokus på familiens psykiske trivsel. Sundhedsplejen anbefaler, at begge forældre deltager